• SURAT KELULUSAN KURSUS PENGAJIAN daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM);
    • SURAT KELULUSAN PEMBAHARUAN KURSUS PENGAJIAN (setiap 5 tahun sekali semua kursus pengajian akan diperbaharui kelulusan - surat kelulusan yang terkini mengikuut tempoh kelulusan yang diberikan);
    • SURAT KELULUSAN PINDAAN bagi program yang terlibat dengan pindaan maklumat kursus pengajian.

     

KPM

Surat Kelulusan Kursus Pengajian

Pekeliling

Surat Makluman

 

 

Centre for Quality Assurance
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muádzam Shah, UniSHAMS
Copyright © 2019

Powered by Centre for Quality Assurance