• SIJIL AKREDITASI PROGRAM daripada AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA);
    SURAT PERAKUAN AKREDITASI daripada MQA (Lampiran kepada SIJIL AKREDITASI yang menjelaskan syarat akreditasi- sekiranya ada);
    AKREDITASI SEMENTARA adalah bagi program-program yang belum mendapat akreditasi penuh (Diploma Pengajian Islam);
    SURAT MQR sebagai pengesahan pendaftaran program yang mendapat akreditasi penuh dengan MQA.

MQA

Sijil Akreditasi Program

Perakuan Akreditasi Penuh

Akreditasi Sementara

Surat MQR

Pekeliling

Surat Makluman

Centre for Quality Assurance
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muádzam Shah, UniSHAMS
Copyright © 2019

Powered by Centre for Quality Assurance