• Terdapat keseluruhan 40 program pengajian yang ditawarkan oleh UniSHAMS.
  Kesemua 40 program meliputi
  3 program Asasi, 11 program Diploma,
  11 program Ijazah Sarjana Muda,
  9 program Ijazah Sarjana, 1 program

  Diploma Pascasiswazah dan 5 program PhD. 

 •  

KURSUS PENGAJIAN

Centre for Quality Assurance
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muádzam Shah, UniSHAMS
Copyright © 2019

Powered by Centre for Quality Assurance